Wat doen we op zondagsschool?

Als meester of juf verwelkomen we de kinderen en maken we een praatje met ze. We vinden het belangrijk dat elk kind gezien wordt zodat we ook een goede band met de kinderen op kunnen bouwen.

We werken met een methode van de Bond van Hervormde Zondagsscholen. Door de methode te volgen komen de volgende onderdelen elke zondagmiddag aan bod: bidden, zingen, overhoren van een tekst of psalm, het Bijbelverhaal, de bespreking van wat de kinderen de volgende zondag mogen leren en een verwerking.

Er is veel aandacht voor de inbreng van de kinderen. We vragen voor het bidden of ze gebedspunten hebben, ze mogen aangeven welke psalmen of liederen ze willen zingen en er is gelegenheid om met elkaar door te spreken over het Bijbelverhaal.

Verder wordt er duidelijk rekening gehouden met de leeftijd en talenten van de kinderen. De methode die wordt gebruikt, is ingedeeld in drie niveaus. Bij de keuze van de Bijbelverhalen en de te leren teksten is rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen. De leerlijnen zijn als volgt:

  • Jonge kind, groep 1 en 2
  • Middenbouw, groep 3 en 4 en groep 5 en 6
  • Bovenbouw, groep 7 en 8

De meesters en juffen hebben een duidelijke handleiding van waaruit wordt gewerkt. Voor de kinderen is er een boekje met daarin aangegeven op welke datum welke Bijbelverhalen, psalmen en teksten aan de beurt zijn.

Op verschillende locaties in Veenendaal komen groepen kinderen bij elkaar. Het is voor de kinderen, de meesters en juffen heel fijn om elkaar elke zondag weer te ontmoeten!