Waarom zondagsschool?

In kort bestek vindt u hier waarom de zondagsschool noodzakelijk is.

Om kinderen te leren Wie de Heere God is zodat zij ook in de Heere Jezus geloven als hun zaligmaker.

Bovenstaande zin bevat zo veel. Alleen al “leren Wie de Heere God is”. Wie kan God verklaren? Maar wat we wel weten, wat wel geopenbaard is in Zijn Woord, mogen de kinderen ook weten.  Moeten  de ouders wel vertellen. En daar wil de zondagsschool bij helpen. Ouders hebben hun kinderen op te voeden in de leer die naar de Godzaligheid is. Daar wil de zondagsschool bij helpen.

Wat is het doel van de zondagsschool? Dat kinderen in de Heere Jezus geloven als hun Zaligmaker. Ten diepste gaat het om de eer van God. De Heere wil door mensen gediend en geëerd worden.  Daar mag uw kind of mogen uw kinderen toch niet ontbreken? God dienen is toch het beste wat een mens kan doen en daar kun je toch niet te vroeg mee beginnen?

Voorzitter van de landelijke Zondagsscholenbond, ds. P. van Duijvenbode, van de (Hersteld) Hervormde gemeenten heeft in een artikel in De Waarheidsvriend geschreven waarom de zondagsschool belangrijk is. Download dit artikel hier